Oppdatert: 10. feb.


Tryggere bolighandel med ny avhendingslov | VERITAKSTFra 1. januar 2022 endres reglene i avhendingsloven i forbindelse med omsetning av brukt bolig. Det innebærer at selger ikke lenger kan ta generelle forbehold om boligens tilstand ved salg til forbruker. Med andre ord, "as is" / "som den er" forbehold vil ikke lenger kunne benyttes, og selgers opplysningsplikt blir strengere.


Fra nevnte dato gjelder også helt ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporter - en rapport som setter høye krav til både innhold og utførelse. En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand, med informasjon om skader og avvik som den bygningssakkyndige takstmann finner. Jo mer som er redegjort for om boligens tilstand i forkant av kjøp, både i tilstandsrapport og egenerklæring, desto mindre rom for konflikt og skuffelse etter overtakelse.


Husk at både selger og kjøper har interesse av en så trygg bolighandel som mulig.


Boligen skal vurderes ut i fra blant annet type, alder og synlig tilstand / vurdering av symptom. Utgangspunktet for de vurderinger takstmann gjør er opp mot den gangs byggeskikk og regler (på boligens oppføringstidspunkt). Dette innebærer at kjøper må ha mindre forventning til eldre boliger enn nyere boliger. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som elde og slitasje ved normal bruk, vil normalt ikke være noe du som kjøper kan klage på.


Kjøper har selv ansvar for å sette seg inn i rapporten og tilhørende salgsdokumenter, og må selv dekke tap og kostnader oppad til kr 10 000 (egenrisiko). Som kjøper er det viktig at du danner deg et bilde av de arbeider og kostnader som du må påregne basert på beskrivelse og de anslåtte kostnader som fremgår av tilstandsrapporten. Husk at utbedringene kun gjelder de konkrete avvik - etter den standard bolig har.
VERITAKST | www.veritakst.no | post@veritakst.no | Tlf. 403 23 800

  • VERITAKST

Oppdatert: 10. feb.


Ny samarbeidspartner | VERITAKST


Veritakst har inngått et samarbeid med L&V Takst som har joinet vårt kontorfellesskap i Stavanger øst. Vi styrker dermed vår byggtekniske kompetanse, og kan også tilby tjenester innen byggeoppfølging og prosjektledelse. Dette i tillegg til ordinære takstjenester på bolig, som verdi og tilstand.


I tillegg tilbyr vi nå, gjennom vår nye allianse med L&V Takst, også maskin- og industritakst. Herunder både skadetakst og verditakst av driftsløsøre, maskiner, offshoreutstyr, med mer.


Rene Adjemi, som er fagressursen på dette feltet, har lang fartstid og spesialkompetanse blant annet innen taksering av båt; alt i fra store fartøy (skip, supplybåter m.m.) til småbåter. Han er sertifisert i Norsk takst for taksering av Teknologi- og spesialområder.


Vi ser frem mot et godt samarbeid!
VERITAKST | www.veritakst.no | post@veritakst.no | Tlf. 403 23 800

1
2