top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 12. des. 2023

3D skanning åpner opp mange nye muligheter - både i forhold til økt verdiskapning, markedsføring, dokumentasjon, og for effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold.


Hoteller og andre overnattingssteder, restauranter, gallerier, kunstinstallasjoner, museum, butikker, showroom, salgslokaler, handlesenter, næringseiendom, kontorbygg, boliger for utleie, boliger for salg, boliger under rehabilitering og andre byggeprosjekter, eventer, mv. Listen er lang og ikke uttømmende for hvem som kan dra nytte av 3D skanning, og de mulighetene som ligger i 3D visning / 3D dokumentasjon.


Undersøkelser viser at nettsider av ulike sjangre og salgsobjekt innen eiendom som har 3D visning / 3D tour tilgjengelig, ofte oppnår økt trafikk og synlighet på nett. Besøkende kunder blir lenger på siden, og 3D visningen skaper økt engasjement og interesse.


Med økt engasjement og interesse er sannsynligheten også betraktelig større for økt salg. Dette er faktorer som henger tett sammen.I tillegg får man et unikt dokumentasjonsgrunnlag ved bruk av 3D skanning som kan brukes til mange formål - for eksempel som en del av forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Den digitale tvilling som skapes ved 3D skanning, kan via generert punktsky brukes videre opp mot rehabilitering og ombygning av boliger og næringsbygg / næringseiendom (scan to BIM).


I 3D skannet ligger det også en hel rekke andre muligheter hvor data både kan etterarbeides, deles, og enkelt integreres på nettsider og i sosiale medier.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 12. des. 2023

...og hva er fordelene med det fremfor 360 fotografering?

Kort forklart så er en 3D visning basert på en serie høyoppløselige bilder tatt med et 3D kamera som skanner rommet man står i. Kameraet flyttes rundt i boligen, tar 360 graders bilder / laserskann på hvert punkt, og henter da inn en mengde avanserte data som prosesseres ved hjelp av kunstig intelligens.


Når 3D skanningen er ferdig, gjenskapes rommet / bygget digitalt på bakgrunn av generert punktsky. Etterpå kan du - gjennom alle type digitale flater - gå på en virtuell visning, en digital tour i 3D. Her kan man fritt bevege seg rundt fra rom til rom, og utforske arealene.Fordelen med 3D skanning fremfor 360 bilder er at man får et helt annet og mer presist bilde med et 3D skan. 3D visninger gir dybdeinformasjon som 360 bilder mangler - noe som gjør at rommet kan gjenskapes virtuelt på en naturlig måte som representerer virkeligheten bedre.


Dybdedataene som generes ved 3D skanning, basert på x-antall serier med overlappende bildeskann som tas ved 3D kameraet, gjør at proporsjoner og perspektiver beholdes i sin faktiske form når dataene er ferdig prosessert og visningen er klar. Dette gir en helt annen opplevelse av å være tilstede i rommet.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

Oppdatert: 12. des. 2023
Digitale fotokopier, også kalt digital tvilling, basert på 3D skanning, har stor anvendelighet, bruks- og nytteverdi. Både for privatpersoner, næringsdrivende, eiendomsforvaltere og eiendomsbesittere generelt. Økt tilgjengelighet, bedre synlighet og mer trafikk og engasjement, økt salg, samt et bedre dokumentasjonsgrunnlag, er noen av flere grunner til at 3D skanning kan skape en ny dimensjon for deg som kunde. 3D dokumentasjon i form av en digital tvilling og en 3D visning gir et unikt øyeblikksbilde av status og tilstand slik den er på befaringsdagen, og kan benyttes til mange typer formål:

  • Virtuell 3D visning (3D tour) av eiendom, boliger, butikker, gallerier, mv.

  • Dokumentasjon av tilstand, bolig og næringseiendom, før utleie

  • Oppmåling av areal og generering av plantegninger

  • Scan to BIM ved rehabilitering og ombygging

  • Digitale fotokopi / digital tvilling av fysiske områder innen bygg og anlegg, maritim industri, mv.

  • Fotodokumentasjon før grunnarbeid / sprengning

  • Effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

(Oversikten er ikke uttømmende)


​Her har VERITAKST skannet deler av et kontorlokale i Kvitsøygata 19B, Stavanger Øst, med et Matterport Pro2 3D kamera.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

bottom of page