top of page

TILSTANDSRAPPORT
Boligsalgsrapport NS 3600

Skal du selge bolig? Da trenger du en boligtakst utarbeidet av bygningssakkyndig takstmann. En tilstandsrapport, også kalt boligsalgsrapport, er boligens viktigste dokument før salg av bolig.

Tilstandsrapport ved boligsalg utføres i henhold til ny Norsk Standard (NS 3600). Rapporten er tilpasset ny avhendingslov (gjeldende fra 01.01.22), og har som overordnet formål å beskrive byggets tilstand. En uavhengig og godt beskrivende takstrapport er viktig for å minimere en potensiell konflikt ved en boligtransaksjon, og for å besørge en trygg bolighandel.

 

De aktuelle områdene i boligen graderes basert på tilstandsgrad; TG 0 - TG 3; herunder ingen symptomer til kraftige symptomer som krever strakstiltak.

En tilstandsrapport kan også være aktuell i forbindelse med for eksempel refinansiering av lån, arvet bolig der man ønsker en mer detaljert rapport før deling av bo, eller at du som huseier selv ønsker å vite noe om byggets tilstand og hva som bør utføres av arbeid.

 

Tilstandsrapporten kan videre danne grunnlag for en utvidet vedlikeholdsplan ved behov.

VERITAKST kan også utføre detaljert energimerking av din bolig, samt verditakst.

bottom of page