top of page

FUKTMÅLING /

FUKTKONTROLL FØR LUKKING AV BYGG

Fuktig kjeller? Ønsker du en nærmere utredning av fukt og omfang? VERITAKST søker og måler for fukt. Vi utfører også kontroll av fukt før lukking av bygg.

Når man søker etter fukt i vegger og gulv gjelder det å kjenne til konstruksjonen, og man må være oppmerksom på materialer fuktindikatoren kan slå ut på. Det er også viktig å bruke referansemål, og sammenligne de målingene som gjøres slik at man kan vurdere undersøkelsene i riktig sammenheng. Luftfuktigheten i rommene det måles i må også hensynstas. For slike målinger kan hygrometer / slyngehygrometer benyttes.

I en normalt "fungerende", isolert og ventilert bolig vil luftfuktigheten variere mellom 20 og 60 % relativ luftfuktighet (RF) innendørs - avhengig av boligens oppbygning, type rom og årstid. Relativ luftfuktighet (RF) er %-andelen av vann i lufta, sett i forhold til hvor mye vann det kan være i lufta ved den temperaturen. Luftfuktighet over 85 % RF regnes som høy risiko, og gir muggvekst på de fleste materialer etter relativt kort tid. Anbefalingen er å holde luftfuktigheten i rommet så lav at den er under enn 75 % på kalde flater. Les med om fukt på Inneklima.com (NAAF).

Når det gjelder måling av fukt i trevirke m.m. lyder bestemmelsen, med veiledning, slik i byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-14:

 

Produkter og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging eller forsegling at det ikke oppstår problemer med soppdannelse, nedbrytning av organiske materialer eller økt avgassing.

 

Uttørking kan ta lang tid. Dette gjelder særlig ensidig uttørking av betong. Fuktinnholdet må måles for å kunne dokumentere at kravet er oppfylt.

Preaksepterte ytelser

  1. Produkter og konstruksjoner må tørkes ut, slik at fuktinnholdet i materialene kommer under kritisk verdi.

  2. For å unngå soppangrep på trevirke, må trevirke inneholde mindre enn 20 vektprosent fukt.

  3. I konstruksjoner med lav uttørkingsevne (for eksempel konstruksjoner mot terreng) må fuktinnholdet i trevirket være lavere enn 15 vektprosent fukt før innbygging.

  4. Fuktnivået må være under kritisk verdi for den aktuelle materialkombinasjonen, for å unngå nedbrytning av myknere i PVC-belegg i kombinasjon med lim eller avrettingsmasser.

Det er viktig å ikke bygge inn fukt i en bolig - det være seg både for nybygg og ved rehabiliteringsprosjekt, og sørge for at man har god kontroll på dette. Både underveis i byggeprosjektet, og ved sluttkontroll før lukking av element.

bottom of page