top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 9. mar.

Å få råd og veiledning i fra en bygningssakkyndig takstmann / takstingeniør med kompetanse innen energirådgivning kan i mange tilfeller lønne seg. Det er flere grunner til det.Energimerke

Hva bør du gjøre for å effektivisere energiforbruket i din bolig og begrense varmetapet?


Dersom du innhenter en energianalyse / energimerking fra en energirådgiver, så kan du også få bistand til få laget en tiltaksplan.


ENOVA gir inntil kr 5 000 i støtte hvis du velger å engasjere en kvalifisert energirådgiver til å analysere og kartlegge de energitiltakene som er aktuelle for din bolig eller fritidsbolig. Støtten kan økes til kr 7 500 totalt hvis termografering inngår som en del av rådgivningen.


Planen som utarbeides av energirådgiveren kan danne grunnlag for videre støtte til oppgradering av bygningskroppen mv. Den kan også være et godt utgangspunktet for å lage en vedlikeholdsplan med budsjett slik at man kan legge opp tiltak i henhold til det økonomien tillater over tid.


VERITAKST har bygningssakkyndig energirådgiver registrert i Energirådgiverregisteret Enova.no som kan utarbeide en energianalyse og gi deg råd for videre plan.


Ved større rehabiliteringstiltak der målet er betydelig reduksjon av varmetap / økt energieffektivisering (energikarakter A-B), så kan du også sjekke med banken om du kvalifiserer til såkalt grønt boliglån med bedre lånebetingelser. Dette kan lønne seg både for deg som eier bolig, men også for deg som skal kjøpe bolig med lav energikarakter.


Energieffektive boliger vil bli mer og mer etterspurt i tiden fremover - drevet av det grønne skiftet og EUs energidirektiv.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 7. mar.

En markedsriktig verdisetting kan potensielt gi store utslag i forhold til beregningsgrunnlaget for formuesskatt.


Formuesskatt - Takst
Taksering av næringseiendom ifm. formuesskatt

Kontakt oss i VERITAKST for rådgivning om hvilke grep du bør ta for å sikre at du ikke blir belastet for mye i skatt for dine verdier i næringseiendom.
 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 7. mar.

Energieffektivisering - Et viktig ledd i å skape merverdi til næringseiendomEnergimerke

Begrepet energieffektivisering er i vinden som aldri før - drevet av det grønne skiftet, og ikke minst økte driftskostnader på næringsbygg som følge av formidabel økning i strømpriser den siste tiden.


Blant mange gårdeiere er det, og har det vært, lite fokus på rehabilitering av bygg underveis. Når man kommer til det punktet at et eldre næringsbygg blir utrangert med hensyn til teknisk standard, må man til slutt ta stilling til om det skal saneres i sin helhet, eller om det er lønnsomt å utføre en større rehabilitering. Det stilles også stadig større krav fra mange leietakere hva angår miljøaspekt - herunder økt etterspørsel etter grønne bygg. Den merverdien grønne bygg gir for en gårdeier vil bli større og større med tiden, og da spesielt i pressområder med lite arealledighet. Disse byggene vil ofte ha færre ledige m2, og markedsverdien som næringseiendom vil normalt være høyere.


Veritakst tilbyr nå, gjennom sitt nyinngåtte samarbeid med Vestfold og Telemark Prosjektutvikling (VTP), kvalifisert energimerking og energirådgivning for næringsbygg - både som en frittstående tjeneste, og i kombinasjon med andre tjenester relatert til rådgivning og takst av næringseiendom.
Alle yrkesbygg/næringsbygg over 50 m2 som skal selges eller leies ut ha en gyldig energiattest som brukes i markedsføringen. Videre er det slik at alle yrkesbygg/næringsbygg over 1 000 m2 alltid skal ha gyldig energiattest - uavhengig av bruk/formål. Hovedmålet med energimerkingen er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive. Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Med en energiattest følger det en enkel tiltaksplan som gir råd om hvilke tiltak man bør vurdere for å høyne energieffektiviteten for å oppnå et bedre energimerke.


Det er NVE som i dag fører tilsyn med energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Selve energimerkingen skal utføres av eksperter på området. 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

bottom of page