top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 9. mai

Energieffektivisering - Et viktig ledd i å skape merverdi til næringseiendomEnergimerke

Begrepet energieffektivisering er i vinden som aldri før - drevet av det grønne skiftet, og ikke minst økte driftskostnader på næringsbygg som følge av formidabel økning i strømpriser den siste tiden.


Blant mange gårdeiere er det, og har det vært, lite fokus på rehabilitering av bygg underveis. Når man kommer til det punktet at et eldre næringsbygg blir utrangert med hensyn til teknisk standard, må man til slutt ta stilling til om det skal saneres i sin helhet, eller om det er lønnsomt å utføre en større rehabilitering. Det stilles også stadig større krav fra mange leietakere hva angår miljøaspekt - herunder økt etterspørsel etter grønne bygg. Den merverdien grønne bygg gir for en gårdeier vil bli større og større med tiden, og da spesielt i pressområder med lite arealledighet. Disse byggene vil ofte ha færre ledige m2, og markedsverdien som næringseiendom vil normalt være høyere.


Veritakst tilbyr nå, gjennom sitt nyinngåtte samarbeid med Vestfold og Telemark Prosjektutvikling (VTP), kvalifisert energimerking og energirådgivning for næringsbygg - både som en frittstående tjeneste, og i kombinasjon med andre tjenester relatert til rådgivning og takst av næringseiendom.Trykk her for mer informasjon om energimerking og rådgivning av næringsbygg (og bolig).


Alle yrkesbygg/næringsbygg over 50 m2 som skal selges eller leies ut ha en gyldig energiattest som brukes i markedsføringen. Videre er det slik at alle yrkesbygg/næringsbygg over 1 000 m2 alltid skal ha gyldig energiattest - uavhengig av bruk/formål. Hovedmålet med energimerkingen er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive. Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Med en energiattest følger det en enkel tiltaksplan som gir råd om hvilke tiltak man bør vurdere for å høyne energieffektiviteten for å oppnå et bedre energimerke.


Det er NVE som i dag fører tilsyn med energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Selve energimerkingen skal utføres av eksperter på området.


For generell info om energimerking av bygg, trykk her.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 19. okt. 2022

3D skanning åpner opp mange nye muligheter - både i forhold til økt verdiskapning, markedsføring, dokumentasjon, og for effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold.


Hoteller og andre overnattingssteder, restauranter, gallerier, kunstinstallasjoner, museum, butikker, showroom, salgslokaler, handlesenter, næringseiendom, kontorbygg, boliger for utleie, boliger for salg, boliger under rehabilitering og andre byggeprosjekter, eventer, mv. Listen er lang og ikke uttømmende for hvem som kan dra nytte av 3D skanning, og de mulighetene som ligger i 3D visning / 3D dokumentasjon.


Undersøkelser viser at nettsider av ulike sjangre og salgsobjekt innen eiendom som har 3D visning / 3D tour tilgjengelig, ofte oppnår økt trafikk og synlighet på nett. Besøkende kunder blir lenger på siden, og 3D visningen skaper økt engasjement og interesse.


Med økt engasjement og interesse er sannsynligheten også betraktelig større for økt salg. Dette er faktorer som henger tett sammen.I tillegg får man et unikt dokumentasjonsgrunnlag ved bruk av 3D skanning som kan brukes til mange formål - for eksempel som en del av forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Den digitale tvilling som skapes ved 3D skanning, kan via generert punktsky brukes videre opp mot rehabilitering og ombygning av boliger og næringsbygg / næringseiendom (scan to BIM).


I 3D skannet ligger det også en hel rekke andre muligheter hvor data både kan etterarbeides, deles, og enkelt integreres på nettsider og i sosiale medier.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

  • Forfatterens bildeVERITAKST

Oppdatert: 19. okt. 2022

...og hva er fordelene med det fremfor 360 fotografering?

Kort forklart så er en 3D visning basert på en serie høyoppløselige bilder tatt med et 3D kamera som skanner rommet man står i. Kameraet flyttes rundt i boligen, tar 360 graders bilder / laserskann på hvert punkt, og henter da inn en mengde avanserte data som prosesseres ved hjelp av kunstig intelligens.


Når 3D skanningen er ferdig, gjenskapes rommet / bygget digitalt på bakgrunn av generert punktsky. Etterpå kan du - gjennom alle type digitale flater - gå på en virtuell visning, en digital tour i 3D. Her kan man fritt bevege seg rundt fra rom til rom, og utforske arealene.Fordelen med 3D skanning fremfor 360 bilder er at man får et helt annet og mer presist bilde med et 3D skan. 3D visninger gir dybdeinformasjon som 360 bilder mangler - noe som gjør at rommet kan gjenskapes virtuelt på en naturlig måte som representerer virkeligheten bedre.


Dybdedataene som generes ved 3D skanning, basert på x-antall serier med overlappende bildeskann som tas ved 3D kameraet, gjør at proporsjoner og perspektiver beholdes i sin faktiske form når dataene er ferdig prosessert og visningen er klar. Dette gir en helt annen opplevelse av å være tilstede i rommet.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

bottom of page