VERITAKST | Takstmann Stavanger | Teknisk Due Dilligence | Vedlikeholdsplan | Teknisk tilstandsanalyse | Selskapsgjennomgang ved kjøp og salg av eiendom | Næringseiendom

VEDLIKEHOLDSPLAN /
TEKNISK DUE DILLIGENCE

VERITAKST utfører selskapsgjennomgang / rådgivning ved kjøp, salg og drift av næringseiendom

  • Vår takstmann foretar en vurdering av bygningens tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse

  • Vi kommer med en vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold (vedlikeholdsplan) - et viktig moment både for å beregne felleskostnader og budsjettere ut fra et fremtidig behov

  • I samarbeid med teknisk fagekspertise (for el-installasjoner, VVS, brann- og miljøteknikk) vurderes tekniske installasjoner

    • Herunder også en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold​​

  • Vår takstmann foretar en gjennomgang av lovmessige forhold og eventuell registrering av avvik, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen