top of page
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Teknisk Due Dilligence | Vedlikeholdsplan | Teknisk tilstandsanalyse | Selskapsgjennomgang ved kjøp og salg av eiendom | Næringseiendom

TEKNISK DUE DILIGENCE
Tilstandsanalyse NS 3424 og vedlikeholdsplan

VERITAKST utfører, i samråd med samarbeidspartner, teknisk gjennomgang / rådgivning ved kjøp, salg og drift av næringseiendom.

  • Vår takstmann foretar en vurdering av bygningens tilstand med basis i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk.

  • Vi kommer med en vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold (vedlikeholdsplan) - et viktig moment både for å beregne felleskostnader og budsjettere ut fra et fremtidig behov.

  • I samarbeid med teknisk fagekspertise (for el-installasjoner, VVS, brann- og miljøteknikk) vurderes tekniske installasjoner; herunder også en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.​​

  • Vår takstmann kan foreta en gjennomgang av lovmessige forhold og eventuell registrering av avvik, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen.

bottom of page