top of page

REKLAMASJONSTAKST
Ved eierskifte og håndverkerfeil

Har du oppdaget uventede avvik og feil med din bolig? Eller kanskje du har fått utført en jobb som ikke er i tråd med avtale, og som du ønsker å reklamere på?

Er boligen i langt dårligere forfatning enn det man burde kunne forvente? Skjulte feil og mangler? Vår takstmann hjelper deg med å vurdere og taksere skadene, og bistå deg i eierskiftesak mot selger og i reklamasjonssaker for øvrig.

VERITAKST har spisskompetanse innen blant annet vurdering av avvik og feil ved våtrom.

Hva innebærer takstmannens rolle ved en reklamasjonstakst:

  • Takstmann foretar en objektiv vurdering av tekniske sider ved de innklagede forhold, og vurderer årsakssammenheng og omfang av avvik og feil – herunder også faktainnsamling.

  • Takstmann går igjennom gjeldende kontrakter (hva som er avtalt) dersom det foreligger, og avklarer referansenivå. Referansenivået  beskriver de gjeldende krav for bygget eller bygningsdelen.

  • For eldre bygg må takstmann ta stilling til alder og slitasje og vekte/vurdere dette opp mot hva man som kjøper kan forvente - hensynstatt generelle levetidsbetraktninger / forventet levetid for bygningsdelen(e).

  • Takstmann foretar en grundig gjennomgang av de opplysninger som er gitt om bygningsdeler det er reklamert på, og avviket/feilens vesentlighet.

 

  • Takstmann utarbeider, etter avtale med oppdragsgiver, en rapport med reparasjonsbeskrivelse og evt. kalkyle.     

Hjemrenovering
bottom of page