top of page
Nøkler til det nye stedet

FORBEFARING / FERDIGBEFARING / ETTÅRSBEFARING VED OVERTAKELSE
AV NY BOLIG

VERITAKST bistår deg med en forbefaring, ferdigbefaring og ettårsbefaring i forbindelse med overtakelse av ny bolig.

En slik befaring blir som regel avtalt mellom kjøper, takstmann og entreprenør fortrinnsvis noen uker før overlevering. På befaringen kan det avdekkes avvik og feil både i utførelse og i henhold til det som er avtalt i kontrakt. Da kan det lønne seg å ha med en uavhengig fagmann som vet hva man skal se etter.

De avvik og feil (mangler) som man finner og registrerer i en protokoll skal deretter rettes opp i av entreprenør, basert på den enighet man kommer frem til i forbindelse med forbefaringen.

Avvikene/feilene skal normalt være rettet opp i før den offisielle overtakelsen av boligen finner sted. Så langt dette lar seg gjøre.

Dersom du ønsker å ha med deg en uavhengig takstmann også ved overtakelsen, for å påse at ting er utbedret i henhold til avtale, så kan vi også bistå med dette. For de anmerkning som da fortsatt ikke er rettet opp i, så er det vanlig å protokollføre det - med en gitt tidsfrist for retting.

Husk å oppgi nye avvik som måtte inntreffe etter dette fortløpende til entreprenør slik at du overholder reklamasjonsplikten, og at du dokumenterer forholdene. 

Til selve ettårsbefaringen, ca. 1 år etter overtakelse av bolig, er det viktig å forberede seg godt. Ha klar en liste over de tingene du vil ta opp. Her bør du liste opp det du allerede har sagt fra om, nye ting du har oppdaget og spørsmål rundt frist for utbedring mv. 

 

Sammen går dere over boligen - rom for rom. Ta gjerne bilder, og før protokoll. Ta kontakt med en uavhengig takstmann om du trenger bistand.

bottom of page