top of page

MASKINTAKST / INDUSTRITAKST- Takst av industrimaskiner, båter og større fartøy

VERITAKST er, via samarbeidende konsulent, autorisert av Norsk takst for taksering av teknologi- og spesialområder - som industrimaskiner, maskinutstyr, båter, mv.

Vår takstmann takserer og bistår i alle typer skader innenfor nevnte segment; for forsikringsselskap, andre selskap og for privatpersoner.

  • Industrimaskiner (CNC maskiner mv.)

  • Næringsanlegg og maskinutstyr

  • Driftstilbehør- og løsøre

  • Kraner og løfteredskap

  • Fritidsbåter og større fartøy / yrkesfartøy

VERITAKST har bred erfaring og kompetanse i forbindelse med taksering generelt. Vi utfører også skadeoppdrag som fjerntakst / kontortakst i hele landet - i de saker dette vurderes som en egnet fremgangsmåte for å foreta en tilstrekkelig vurdering av saken.

VERITAKST - Maskintakst [Image by Daniel Smyth]
bottom of page