top of page

SKADETAKST 
Takst av innbo og løsøre, driftsløsøre, bygning, industrimaskiner, mv.

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst for taksering av bygningsskade, naturskade, skader på innbo / løsøre og driftsløsøre. Vi har også kompetanse innen maskinskade og fartøy.

Vår takstmann takserer og bistår i alle typer skader; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner;

både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre:

  • Vannskade: Herunder ved rørbrudd / vannlekkasje, vann som trenger inn via terreng og grunnen, ved tilbakeslag, samt andre type vannskader.

  • Brannskade: Både ved større brannskader og mindre skader typisk ved nedsoting og skade etter bruk av pulver brannslukningsapparat.

  • Naturskade:

    • Stormskader: Ved ekstremvær og vind der vindstyrken har vært over 20,8 m/s (liten storm og oppover).

    • Flomskader m.m.: Det være seg ekstraordinær nedbør som fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse (vassdrag som går utover sine normale bredder) og/eller som danner villbekker i skrånende terreng som fører til ekstraordinær skade.

  • Kaskoskade: Typiske uhellsskader i hjemmet som noen ganger kan føre til kostnadsdrivende følgeskader.

  • Skader etter boligutleie: Herunder vurdering av hard bruk etter endt utleie, før leieforholdet opphører/depositum tilbakebetales, der forventet slitasje vektes opp mot slitasje og skader utover det forventede og påregnelige.

  • Innbrudd/tyveri og hærverk: Å ha ubudne gjester, spesielt i egen privat bolig, er en ubehagelig opplevelse. VERITAKST har lang erfaring i slike saker, og hjelper deg smidig igjennom prosessen med å få oversikt over det du har krav på, og hva som er viktig å dokumentere.

VERITAKST har bred erfaring og kompetanse i forbindelse med taksering av innbo og løsøre. Vi utfører også skadeoppdrag som fjerntakst / kontortakst i hele landet - da primært på privat innbo og løsøre og driftsløsøre saker - privat og næring.

Kan du dokumentere verdiene i ditt hjem?

Les mer om innbo og løsøre - dine verdier i hjemmet - ved å trykke her.

Image by Lisa Amann
bottom of page