ENERGIMERKING AV BOLIG /

ENERGIATTEST

For alle private bygninger og boliger over 50 m² som skal selges eller leies ut skal energiattesten brukes i markedsføringen. Yrkesbygg / næringsbygg over 1000 m² skal alltid ha gyldig energiattest. VERITAKST kan foreta en detaljert energimerking av din bolig - både i ledd av boligsalg, eller før / etter utført rehabilitering av bolig.

Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Energikarakteren og dens skala går fra A som best til G som dårligst, og er delt inn på følgende måte:

A-B:

Lavenergibygninger, passivhus og lignende. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C:

Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.

D-G:

Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

Når energimerkingen er gjennomført, får boligen din en energiattest. Den skal legges frem når du leier ut eller selger boligen din. Energiattesten gir også en oversikt over hvilke tiltak du kan utføre for å gjøre boligen din mer energieffektiv. Energiattesten er gyldig i 10 år. Gjør du noen energitiltak, kan du, eller takstmann, når som helst oppdatere energiattesten. Husk også at om du skal kjøpe en bolig, skal den ha en energiattest (kilde: dibk.no).

Les mer om energimerking på Energimerking.no

Det er for øvrig Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med energimerkingen.

VERITAKST | Energimerking av bolig | Energiattest
Energimerket ENOVA