top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

ENERGIMERKING OG RÅDGIVNING | NÆRINGSBYGG

Oppdatert: 7. mar.

Energieffektivisering - Et viktig ledd i å skape merverdi til næringseiendomEnergimerke

Begrepet energieffektivisering er i vinden som aldri før - drevet av det grønne skiftet, og ikke minst økte driftskostnader på næringsbygg som følge av formidabel økning i strømpriser den siste tiden.


Blant mange gårdeiere er det, og har det vært, lite fokus på rehabilitering av bygg underveis. Når man kommer til det punktet at et eldre næringsbygg blir utrangert med hensyn til teknisk standard, må man til slutt ta stilling til om det skal saneres i sin helhet, eller om det er lønnsomt å utføre en større rehabilitering. Det stilles også stadig større krav fra mange leietakere hva angår miljøaspekt - herunder økt etterspørsel etter grønne bygg. Den merverdien grønne bygg gir for en gårdeier vil bli større og større med tiden, og da spesielt i pressområder med lite arealledighet. Disse byggene vil ofte ha færre ledige m2, og markedsverdien som næringseiendom vil normalt være høyere.


Veritakst tilbyr nå, gjennom sitt nyinngåtte samarbeid med Vestfold og Telemark Prosjektutvikling (VTP), kvalifisert energimerking og energirådgivning for næringsbygg - både som en frittstående tjeneste, og i kombinasjon med andre tjenester relatert til rådgivning og takst av næringseiendom.
Alle yrkesbygg/næringsbygg over 50 m2 som skal selges eller leies ut ha en gyldig energiattest som brukes i markedsføringen. Videre er det slik at alle yrkesbygg/næringsbygg over 1 000 m2 alltid skal ha gyldig energiattest - uavhengig av bruk/formål. Hovedmålet med energimerkingen er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive. Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Med en energiattest følger det en enkel tiltaksplan som gir råd om hvilke tiltak man bør vurdere for å høyne energieffektiviteten for å oppnå et bedre energimerke.


Det er NVE som i dag fører tilsyn med energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Selve energimerkingen skal utføres av eksperter på området. 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page