top of page
HJEM | VERITAKST
VERITAKST | Takst | Rådgivning | Næring | Eiendom | Bolig | Tilstand | Verditakst | Skade | Innbo
VERITAKST | Takstmann Stavanger

KONTROLL   |  TAKST  |  ENERGIRÅDGIVER
Næringseiendom - Bolig - Innbo og Løsøre - Maskin
Verdi | Tilstand | Skade | Uavhengig kontroll

Norsk takst | VERITAKST
VERITAKST | Kompetanse du kan stole på

OLE A. STRØMME

Daglig leder / Partner

Takstmann MNT

Økonom

E: ole(at)veritakst.no

M: (+47) 402 16 282

VERITAKST - Kompetanse du kan stole på | Takstmann Stavanger | Medlem av Norsk takst
Empty Stage_edited_edited.jpg

ENDRE BREDAL

Partner

Takstmann BMTF

Bygg-/Tømrermester

E: endre(at)veritakst.no

M: (+47) 908 37 761

Mesterbrev Logo
VERITAKST | Kompetanse du kan stole på

PER SANNE

Partner

Takstmann

Siviløkonom

 

E: per(at)veritakst.no

M: (+47) 458 69 229 

OM OSS | VERITAKST
VÅRT TEAM | VERITAKST
VERITAKST | Takstmann Rogaland

Juridisk navn / Org.nr.:

Veritakst AS / 923 822 356

E: post(at)veritakst.no

T: (+47) 403 23 800

OM VERITAKST

VERITAKST er sertifisert medlem av Norsk takst, bransjeorganisasjonen for norske takstforetak, Norsk Naturskadepool, og har takstmann som innehar Mesterbrev i byggfaget.

Navnet VERITAKST har sitt opphav fra ordet veri som stammer fra det latinske ord verus. Verus betyr sann / sannhet.

Vi jobber etter mottoet "Kompetanse du kan stole på" - tuftet på Norsk takst sine tre grunnpilarer; Tillit, Trygghet og Troverdighet.

Vår takstmann og bygningssakkyndig tilstreber rask responstid, kompetente råd og troverdige takster - med et sterkt kundefokus.

Vi har Rogaland fylke (Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Ryfylke og Jæren) som primært nedslagsfelt for våre tjenester, men tilbyr både rådgivning og fjerntakst / kontortakst i det ganske land.

FØLG OSS

  • VERITAKST | Facebook
  • VERITAKST | LinkedIn
TJENESTER | VERITAKST

TJENESTER

VERITAKST - Kompetanse du kan stole på | Takstmann Stavanger | Stavanger Øst | Storhaug | Stavanger Sentrum | Eiganes og Våland | Hundvåg | Hillevåg | Hinna | Mariero | Madla | Gausel | Forus | Sandnes | Kvernevik | Hafrsfjord | Tananger | Tasta | Randaberg | Rennesøy

NOEN AV TJENESTENE VI LEVERER

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Næringstakst | Næringseiendom | Ekspropriasjon (Image by Magne)

NÆRINGSTAKST
Taksering av næringseiendom, tomt og utbyggingsområder

Takst av næringsbygg, næringsseksjon, tomt / næringstomt, utbyggingsområde, samt takst ved ekspropriasjon og stripeerverv.

Trenger du uavhengig takst eller rådgivning i forbindelse med grunnlag for formuesskatt eller eiendomsskatt, refinansering, eller ved salg av din næringseiendom? Er din eiendom rammet av ekspropriasjon / grunnerverv? Eller skal du kjøpe en næringseiendom eller en tomt for investering og/eller utvikling?

 

Vår takstmann kan hjelpe deg med å gi råd og sette pris på dine verdier uansett formål for taksten, og har allsidige kompetanse innenfor verditaksering av næringseiendom og omkringliggende fagfelt.

VERITAKST er seritifisert i Norsk takst for taksering av næringseiendom og utbyggingsområder. Våre rapporter er i tråd med Norsk takst sine retningslinjer, og baserer seg på internasjonal takststandard.

 

Les mer om verditakst av næringseiendom ved å klikke her.

Næringstakst | VERITAKST

SKADETAKST
Innbo - og løsøretakst / Bygningstakst

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst for taksering av bygningskade, skade på innbo / løsøre og driftsløsøre, og naturskade.

Vår takstmann takserer og bistår i alle typer skader; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner;

både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre:

  • Vannskade

  • Brannskade

  • Naturskade

  • Kaskoskade

  • Skader etter boligutleie

  • Innbrudd/tyveri og hærverk

Klikk her for mer info om de forskjellige skadetypene.

Kan du dokumentere verdiene i ditt hjem?

Les mer om innbo og løsøre - dine verdier i hjemmet - ved å klikke her.

VERITAKST har bred erfaring og kompetanse i forbindelse med taksering av innbo og løsøre. Vi utfører også skadeoppdrag som fjerntakst / kontortakst i hele landet - da primært på privat innbo og løsøre og driftsløsøre saker - privat og næring.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Skadetakst | Bygningsskade | Skade på innbo og løsøre | Vannskade | Brannskade | Naturskade
Skadetakst | VERITAKST
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Takst ved utleie av bolig | Boligutleie | Utleiebolig | Leietaker | Erstatning

TAKST VED UTLEIE
Av bolig og næringslokale

Leier du ut bolig eller næringslokale?

VERITAKST har lang erfaring med å dokumentere tilstand før (og etter) utleie. Dette gir både utleier og leietaker en sikkerhet dersom det skulle oppstod en tvist etter eller underveis i utleieforholdet.

Vår takstmann kan hjelpe deg med å vurdere om og når noe er å anse som slitasje utover normal, påregnelig slitasje. Vi bistår i oppstått konflikt, og kan kalkulere kostnad for tilbakeføring tilbake til forventet stand.

Vi kan også utføre en slik gjennom / rapport for næringsbygg, og da vurdere om hva som er å anse som slitasje utover normalen ved tilbakelevering - og innenfor de reguleringer som ligger i leiekontrakten med hensyn til både utleiers og leietakers ansvar.

Les mer om taksering ved utleie av bolig og næringslokale ved å klikke her.

Husleie.no gir det også mange nytte artikler som omhandler mange aspekter ved boligutleie.

Takst ved utleie av bolig | VERITAKST

3D VISNING / 3D SKANNING
Gjør bygget ditt digitalt

VERITAKST leverer digital fotodokumentasjon (3D visning / skanning) til alle typer formål - både innen industri, bolig, næringseiendom, samt øvrige kommersielle- og kulturelle formål.

Digitale fotokopier har stor anvendelighet, bruks- og nytteverdi, og gir brukere, leietakere, eiendomsforvaltere, kjøpere mv. tilgang til bygget 24/7.

 

3D dokumentasjon gir også et unikt øyeblikksbilde av byggets status og tilstand slik det fremstår på befaringsdagen.

Det er et stort spekter av bruksområder for denne typen teknologi som bidrar til økt effektivitet, flere besøk og økt salg.

Les mer om 3D visning / 3 skanning ved å trykke her.

3D Scan | Matterport | VERITAKST
3D Fotodokumentasjon | VERITAKST
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Bygge bolig | Byggelån | Byggelånskontroll | Byggelånsoppfølging | Forhåndstakst

BYGGELÅNSKONTROLL
OG FORHÅNDSTAKST

Skal du ha byggelån i banken ifm. boligbygging eller et større renoveringsarbeid? VERITAKST følger opp ditt byggeprosjekt på vegne av långiver.

Långiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar VERITAKST seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de økonomiske verdiene som er tilført byggeplassen (teknisk kontroll inngår ikke i denne typen oppfølging).

I forkant; herunder i forbindelse med finansiering av byggeprosjekt; krever långiver ofte en forhåndstakst som garanti og sikkerhet før byggelån innvilges. Hensikten med forhåndstaksten er å estimere prosjektets verdi ved ferdigstillelse.

Når bygget står ferdig foretas det ofte en avsluttende verditakst - både for en sluttdokumentasjon opp mot banken, samt til personlig bruk for ved til eksempel innhenting av tilbud på langsiktig finansiering/refinansiering.

Byggelånskontroll / Verditakst | VERITAKST

REKLAMASJONSTAKST
Ved eierskifte og håndverkerfeil

Har du oppdaget uventede feil og mangler med din bolig? Eller kanskje du har fått utført en jobb som ikke er i tråd med avtale, og som du ønsker å reklamere på?

Er boligen i langt dårligere forfatning enn det man burde kunne forvente? Skjulte feil eller mangler? Har du vært uheldig med arbeidene som du har fått utført i ditt hjem: Vi kan hjelpe deg med å vurdere og taksere skadene, og bistå deg i eierskiftesak mot selger og i reklamasjonssaker for øvrig.

Les mer om reklamasjonstakst, for eksempel i forbindelse med eierskifte eller mangelfullt utført håndverksarbeid, ved å klikke her.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Ny bolig | Eierskiftetakst | Reklamasjon | Reklamasjonstakst | Feil og mangler
Eierskifte / Reklamasjonstakst | VERITAKST
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Sola | Randaberg | Sandnes | Rogaland | Boligsalgsrapport | Tilstandsanalyse

TILSTANDSRAPPORT
Boligsalgsrapport NS 3600

Skal du selge bolig? Da trenger du en boligtakst utarbeidet av bygningssakkyndig takstmann. En tilstandsrapport, også kalt boligsalgsrapport eller tilstandsanalyse av bolig, er boligens viktigste dokument før salg.

Tilstandsrapport ved boligsalg utføres i henhold til ny Norsk Standard (NS 3600). Rapporten er tilpasset ny avhendingslov (gjeldende fra 01.01.22), og har som overordnet formål å beskrive byggets tilstand. En uavhengig og godt beskrivende takstrapport er viktig for å minimere en potensiell konflikt ved en boligtransaksjon, og for å besørge en trygg bolighandel.

 

De aktuelle områdene i boligen graderes basert på tilstandsgrad; TG 0 - TG 3; herunder ingen symptomer til kraftige symptomer som krever strakstiltak.

Les mer om tilstandsrapport bolig ved å klikke her.

Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport | VERITAKST

For full oversikt over vårt tjenestetilbud - klikk her

Trenger du takst og rådgivning av en uavhengig takstmann?

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg!

VERITAKST - Kompetanse du kan stole på | Takstmann Stavanger | Stavanger Øst | Storhaug | Stavanger Sentrum | Eiganes og Våland | Hundvåg | Hillevåg | Hinna | Mariero | Madla | Gausel | Forus | Sandnes | Kvernevik | Hafrsfjord | Tananger | Tasta | Randaberg | Rennesøy

VERDITAKST
Bolig - og tomtetakst

Selge bolig, bygge bolig, refinansiere, renovere, arv, skifte av bo? Vi utfører verditakst av bolig til alle typer formål.

Trenger du en uavhengig takst, eller rådgivning i forbindelse med salg av bolig? Kanskje du går med planer om å refinansiere i forbindelse med å frigjøre kapital til oppussing eller for bedre betingelser på ditt boliglån, og lurer på hva bolig din er verdt?

 

Da trenger banken en verditakst av en uavhengig aktør. ​ En verditakst av bolig er nyttig i mange sammenhenger - også ved verdifordeling i forbindelse med generasjonsskifter som arv - og skifte av bo samlivsbrudd / skilsmisse og ved dødsfall.

Vår takstmann kan hjelpe deg med å gi råd og sette pris på dine verdier uansett formål for taksten, og har allsidig kompetanse innenfor verditaksering av boliger og omkringliggende fagfelt.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Verditakst Bolig | Boligsalg | Arveoppgjør (Image by Bernard Hermant)
Verditakst Bolig | VERITAKST
KONTAKT OSS | VERITAKST

KONTAKT VERITAKST

 

 

Du kan også nå oss

på vårt hovednummer

403 23 800

9 - 15 (man - fre)

 

Vårt primære nedslagsfelt for

takst oppdrag er Vestlandet og

Sørlandet, men vi utfører

enkeltoppdrag også som

fjerntakst i andre deler av landet.

 

 

Vårt primære nedslagsfelt for

takst oppdrag er Vestlandet og

Sørlandet, men vi utfører

enkeltoppdrag også som

fjerntakst i andre deler av landet.

 

 

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

ved forespørsel om takst bistand,

eller send oss en e-post på:

post(at)veritakst.no

Du finner oss her | VERITAKST
Ring oss | VERITAKST
bottom of page