top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

HVILKE FORDELER OPPNÅR DU MED 3D SKANNING?

Oppdatert: 12. des. 2023

3D skanning åpner opp mange nye muligheter - både i forhold til økt verdiskapning, markedsføring, dokumentasjon, og for effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold.


Hoteller og andre overnattingssteder, restauranter, gallerier, kunstinstallasjoner, museum, butikker, showroom, salgslokaler, handlesenter, næringseiendom, kontorbygg, boliger for utleie, boliger for salg, boliger under rehabilitering og andre byggeprosjekter, eventer, mv. Listen er lang og ikke uttømmende for hvem som kan dra nytte av 3D skanning, og de mulighetene som ligger i 3D visning / 3D dokumentasjon.


Undersøkelser viser at nettsider av ulike sjangre og salgsobjekt innen eiendom som har 3D visning / 3D tour tilgjengelig, ofte oppnår økt trafikk og synlighet på nett. Besøkende kunder blir lenger på siden, og 3D visningen skaper økt engasjement og interesse.


Med økt engasjement og interesse er sannsynligheten også betraktelig større for økt salg. Dette er faktorer som henger tett sammen.I tillegg får man et unikt dokumentasjonsgrunnlag ved bruk av 3D skanning som kan brukes til mange formål - for eksempel som en del av forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Den digitale tvilling som skapes ved 3D skanning, kan via generert punktsky brukes videre opp mot rehabilitering og ombygning av boliger og næringsbygg / næringseiendom (scan to BIM).


I 3D skannet ligger det også en hel rekke andre muligheter hvor data både kan etterarbeides, deles, og enkelt integreres på nettsider og i sosiale medier.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page