top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

HVA ER 3D SKANNING / 3D VISNING?

Oppdatert: 12. des. 2023

...og hva er fordelene med det fremfor 360 fotografering?

Kort forklart så er en 3D visning basert på en serie høyoppløselige bilder tatt med et 3D kamera som skanner rommet man står i. Kameraet flyttes rundt i boligen, tar 360 graders bilder / laserskann på hvert punkt, og henter da inn en mengde avanserte data som prosesseres ved hjelp av kunstig intelligens.


Når 3D skanningen er ferdig, gjenskapes rommet / bygget digitalt på bakgrunn av generert punktsky. Etterpå kan du - gjennom alle type digitale flater - gå på en virtuell visning, en digital tour i 3D. Her kan man fritt bevege seg rundt fra rom til rom, og utforske arealene.Fordelen med 3D skanning fremfor 360 bilder er at man får et helt annet og mer presist bilde med et 3D skan. 3D visninger gir dybdeinformasjon som 360 bilder mangler - noe som gjør at rommet kan gjenskapes virtuelt på en naturlig måte som representerer virkeligheten bedre.


Dybdedataene som generes ved 3D skanning, basert på x-antall serier med overlappende bildeskann som tas ved 3D kameraet, gjør at proporsjoner og perspektiver beholdes i sin faktiske form når dataene er ferdig prosessert og visningen er klar. Dette gir en helt annen opplevelse av å være tilstede i rommet.


 

For mer info og priser - kontakt VERITAKST​

www.veritakst.no | T: 403 23 800 | E: post@veritakst.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page