FØLG OSS

  • VERITAKST | Facebook
  • VERITAKST | LinkedIn

 

Nylig overtatt bolig, eller

fått utført arbeid som du

mener er mangelfullt?

 

Da kan det lønne seg med

en gjennomgang / kontroll

av en uavhengig takstmann.

Vi gir deg gratis råd og veiledning!

Feil og mangler ved håndverksarbeid inntreffer langt hyppigere enn man skulle ønske og forvente, og lar seg ikke alltid løse på minnelig vis. Det finnes undersøkelser som viser at mer enn 1 av 3 (!) nye boliger har feil og mangler i større eller mindre grad, noe som igjen fører til at mange nybakte huseiere er misfornøyde med boligkjøpet.

 

Skjulte feil og mangler, eller mangler som ikke korrelerer med beskrivelse i tilstandsrapport, er et vedvarende problem også ved annen type boligomsetning.

 

Mangelfullt utført håndverksarbeid er en gjentakende problemstilling for forbruker/huseier. Det være seg direkte svakt håndverksmessig utført arbeid, og/eller arbeider som ikke er utført i henhold til avtale, eller at det er uklart hva som faktisk er avtalt.

En reklamasjon har på generelt grunnlag to frister; en relativfrist og en absolutt frist. Den absolutte fristen er 5 år etter at kjøper overtok boligen. Den relative fristen sier at kunden skal reklamere innen rimelig tid - det vil si fortrinnsvis snarest mulig etter at kjøper har oppdaget, eller burde ha oppdaget feilen/mangelen.

Fyll ut kontaktskjema under, så tar vi i VERITAKST kontakt med deg for en gratis førstegangsvurdering og rådgivning i forbindelse med din sak per telefon eller mail. Vi vurderer, helt uforpliktende, om du kan ha en "god sak", og hvordan vi eventuelt kan bistå deg videre i saken.

VERITAKST | Kompetanse du kan stole på
NT Logo BW Liten.png

Takk, vi kontakter deg snarlig! Følg oss også på LinkedIn og Facebook