top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

TRYGGERE BOLIGHANDEL MED NY AVHENDINGS-LOV GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2022

Oppdatert: 10. feb. 2022


Tryggere bolighandel med ny avhendingslov | VERITAKSTFra 1. januar 2022 endres reglene i avhendingsloven i forbindelse med omsetning av brukt bolig. Det innebærer at selger ikke lenger kan ta generelle forbehold om boligens tilstand ved salg til forbruker. Med andre ord, "as is" / "som den er" forbehold vil ikke lenger kunne benyttes, og selgers opplysningsplikt blir strengere.


Fra nevnte dato gjelder også helt ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporter - en rapport som setter høye krav til både innhold og utførelse. En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand, med informasjon om skader og avvik som den bygningssakkyndige takstmann finner. Jo mer som er redegjort for om boligens tilstand i forkant av kjøp, både i tilstandsrapport og egenerklæring, desto mindre rom for konflikt og skuffelse etter overtakelse.


Husk at både selger og kjøper har interesse av en så trygg bolighandel som mulig.


Boligen skal vurderes ut i fra blant annet type, alder og synlig tilstand / vurdering av symptom. Utgangspunktet for de vurderinger takstmann gjør er opp mot den gangs byggeskikk og regler (på boligens oppføringstidspunkt). Dette innebærer at kjøper må ha mindre forventning til eldre boliger enn nyere boliger. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som elde og slitasje ved normal bruk, vil normalt ikke være noe du som kjøper kan klage på.


Kjøper har selv ansvar for å sette seg inn i rapporten og tilhørende salgsdokumenter, og må selv dekke tap og kostnader oppad til kr 10 000 (egenrisiko). Som kjøper er det viktig at du danner deg et bilde av de arbeider og kostnader som du må påregne basert på beskrivelse og de anslåtte kostnader som fremgår av tilstandsrapporten. Husk at utbedringene kun gjelder de konkrete avvik - etter den standard bolig har.
VERITAKST | www.veritakst.no | post@veritakst.no | Tlf. 403 23 800

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page