top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

SLITER DU MED DÅRLIG INNEKLIMA I BOLIGEN DIN?

Oppdatert: 10. feb. 2022


Kondensering innvendig og dårlig inneklima i bolig | VERITAKST


Innvendig dugg/kondens i hjemmet er en typisk problemstilling som vi i takstbransjen stadig kommer borti - spesielt på vinterstid. Ubalanse i den relative luftfuktigheten, og manglende luftskifte, gir dårlig inneklima.


Hvilke tiltak bør du gjøre for å minimere problemet?


Sørg for tilstrekkelig luftskifte! Har du en bolig uten balansert ventilasjon, men med friskluftsventiler/vindusventiler, la de stå åpne også vinterstid. Skalker man lukene, så strupes luftskiftet. Stengte ventiler og vinduer gjør at all den varme luften som generes i hjemmet ikke får ventilert ut, og legger seg på kalde flater for så å kondensere. På vinduer blir det dugg på innsiden av ruten som legger seg i bunnen av vinduskarmen. Dersom dette er vedvarende, dannes det mugg.


Kondensering er også typisk der man har møbler som står tett opp mot kald yttervegg - eksempelvis seng mot kald vegg på soverom.


Den relative luftfuktigheten innvendig bør jevnt over ikke overstige 50 % RF på vinterstid i varme rom der innetemperaturen ligger på 20-22 celsius grader. Et enkelt hygrometer er nok til å kunne holde oppsyn med dette i hjemmet.Noen enkle, oppsummerende tips til slutt:


  • La eventuelle ventiler stå åpne i boligen, også på vinterstid

  • Sørg for korte, raske utluftninger en gang i blant dersom luften er tung

  • Ikke la store, tette møbler stå direkte mot kald yttervegg (spesielt soverom)

  • Begrens klestørk i innvendige rom uten godt avtrekk

  • Sørg for at du har godt avtrekk på baderom, og spalte for tilluft under døren
VERITAKST | www.veritakst.no | post@veritakst.no | Tlf. 403 23 800

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page