top of page

Undersøkelser viser at så mange som 3 av 4 har lite eller ingen dokumentasjon på eiendeler i boligen sin. Dersom du først er ute for en ulykke i ditt hjem - det være seg en omfattende brannskade eller grovt innbrudd/tyveri - så er utgangspunktet at man som forsikringstaker skal kunne dokumentere tapet tilstrekkelig. God dokumentasjon er viktig for at du skal få en korrekt takst / verdivurdering av ditt innbo og løsøre.

 

Ta vare på dokumentasjon som kjøpsbevis, kvitteringer, sertifikater, garantier, takster osv. Ikke minst for gjenstander av høyere verdi, og kanskje spesielt for ting man har kjøpt og betalt kontant da slike kjøp erfaringsvis ikke er lett å finne tilbake historikk på i etterkant. Dokumentasjon som ikke ligger elektronisk tilgjengelig allerede, kan man med fordel ta bilder av og lagre i nettsky via Google Disk, Dropbox eller lignende. Alternativ kan man lagre data på en harddisk/minnepenn, og/eller fysisk lagre papirene på et brannsikkert sted, for eksempel i en brannsikker safe.

 

En enkel måte å få en god oversikt over verdiene i ditt hjem er å filme deg gjennom boligen din - rom for rom - eller ta mange bilder. Har man en bolig med store verdier - det være seg kunstsamling, designermøbler, mv. - anbefaler Veritakst at  man dokumenterer verdiene grundig med en 3D skanning. Da får man et unikt øyeblikksbilde, rom for rom, av boligen og dens inventar. Disse dataene vil være lagret i nettsky, og lett delbar med forsikringsselskap, takstmann, mv.

Les mer om 3D skanning her.

 

Man kan i tillegg føre en egen inventarliste over de verdier man har i hjemmet, og kategorisere listen rom for rom - alt etter behov. Oppdater bilder/film og eventuelt liste med jevne mellomrom. Bilder/film anbefales oppbevares som nevnt i foregående avsnitt. Det finnes også tilgjengelige apper til din mobil/nettbrett som er dedikerte til denne typen registrering.

 

Objekter av høy verdi som man anskaffer ved kjøp, gave og særskilt arv, kan det være en fordel å få en uavhengig takst på. Da spesielt ting av edelt metall, smykker, ur, kunst og antikviteter. En slik takst bør oppdateres fra tid til annen - minimum med et intervall på hvert 5 år for de mest kostbare gjenstander. Husk at du også skal kunne dokumentere at dyrere gjenstander som er anskaffet ifra utlandet er tolldeklarert i henhold til gjeldende lover og regler. De fleste forsikringsselskap i Norge har i dag spesifisert dette i sine forsikringsvilkår som et krav. Reiser man utenlands og tar med seg hjem igjen én enkeltgjenstand med verdi over kr 6000,- så skal denne deklareres. Les mer på Tolletatens sine sider om hva som i detalj gjelder med hensyn til verdigrenser ved privat innførsel. Gjenstander av mindre økonomisk verdi, men med stor affeksjonsverdi som gamle fotografier, kan det være lurt å digitalisere slik at man har backup om de skulle gå tapt.

 

Via Norges Gullsmedforbund finner du til enhver tid et oppdatert register for registrerte taksører av smykker og sølvtøy. Når det kommer til kunst, antikviteter og andre samlerobjekt, så tilbyr eksempelvis Blomqvist Kunsthandel i Oslo vurderinger av kunst og andre objekter både over disk og online. På nettsidene til Norges Kunst- og Antikvitetshandlerers Forening finner man også en oversikt på taksører/foretak som kan foreta spesialistvurdering av alt ifra orientalske tepper til gamle kart og mynter. For korrekt verdivurdering av klokker anbefales det å oppsøke en urmaker med riktig godkjenning gjennom Norges Urmakerforbund.

 

Det er mange fordeler med å ha god oversikt over ditt eget innbo og løsøre. Er man ute for et uhell vil man lett kunne dokumentere det krav man fremstiller. Da vil både saksbehandling og oppgjør gå smidigere. Man vil også kunne sørge for at man er tilstrekkelig forsikret, og ikke er underforsikret med en lav forsikringssum. På den måten slipper man å bli negativt overrasket den dagen det faktisk skjer en skade. Saken er den at mange i dag har langt flere ting enn de aner, og ikke justerer forsikringssummen sin i takt med det man anskaffer og akkumulerer av gjenstander over tid. Har man god oversikt på hjemmets inventar vil man også med sikkerhet vite at man får et riktig oppgjør/korrekt verdisetting såfremt skaden er av dekningsmessig art.

 

Avslutningsvis kan det nevnes at inventarets (innbo og løsørets) forsikringsverdi er med utgangspunkt i hva det vil koste å gjenanskaffe tilsvarende gjenstand(er) på skadedagen. Vurdert primært ut ifra gjenstandens alder gjøres det fradrag for elde, slitasje og anvendelighet fra dagens pris - i henhold til de respektive forsikringsselskaps vilkår. Når det gjelder ting som er overtatt som brukt - enten ved arv, gave eller kjøp - så er normen at verdien settes etter skadedagens markedsverdi for gjenanskaffelse. Dette gjelder normalt også for antikviteter, kunstverk og øvrige samlerobjekt/samlinger.

 

Husk at noen forsikringsselskap kan ha sumbegrensninger på enkelte spesielle og verdifulle enkeltgjenstander, samt større samlinger som er i privat eie. For slike ting er det mulig å tegne en tilleggsforsikring.

Finans Norges innbokalkulator kan være et nyttig verktøy for å sjekke om du på et generelt grunnlag, sett ut ifra valgte forutsetninger og standarder, er tilstrekkelig forsikret.

Skrevet av:

Ole A. Strømme | Takstmann MNT | ole(at)veritakst.noveritakst.no

Copyright (C) 2022

bottom of page