top of page

BYGGELÅNSKONTROLL /
FORHÅNDSTAKST

VERITAKST følger opp ditt byggeprosjekt på vegne av långiver gjennom byggelånskontroll / byggelånsoppfølging.

Långiver kan kreve en byggelånskontroll, også kalt byggelånsoppfølging, i forbindelse med byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar VERITAKST seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen. Dette for å kvalitetssikre den økonomiske statusen gjennom byggeprosessen.

Hvordan utføres byggelånskontroll?

VERITAKST følger opp ditt byggelån ved å utføre en fysisk byggelånskontroll på byggeplassen, normalt i tråd med betalingsplanen / inngående fakturaer i fra den utførende entreprenøren. De verdier som er tilført byggeprosjektet kan i tillegg kontrolleres opp mot de fakturabeløp entreprenøren / underleverandører krever.

Antall kontroller varierer ut ifra prosjekts størrelse. Byggeprosjektets fremdrift styres og faktureres ofte i henhold til en betalingsplan - noe som gir forutsigbarhet både for entreprenør, tiltakshaver, byggelånskontrollør og bank.

 

Kontrollene og milepælene kan være som følger:

  1. Når grunnarbeid / grunnmur er ferdig

  2. ​Når huset er lukket / før isolering

  3. Når ferdig isolert og plastret innvendig, og det meste av innvendige arbeider er ferdige

  4. Når majoriteten av de tekniske arbeidene er ferdig på byggeprosjektet, og typisk rundt 85-90 % av verdiene er tilført

  5. Før ferdigbefaring og overtakelse - herunder ved konvertering av byggelånet

I forkant; herunder i forbindelse med finansiering av byggeprosjekt; krever långiver ofte en forhåndstakst som garanti og sikkerhet før byggelån innvilges. Hensikten med forhåndstaksten er å estimere prosjektets verdi ved ferdigstillelse.

Når bygget står ferdig, ved konvertering av byggelånet, foretas det ofte en avsluttende verditakst - både for en sluttdokumentasjon opp mot banken, samt til personlig bruk for ved til eksempel innhenting av tilbud på langsiktig finansiering/refinansiering.

 

Se vår presentasjon om verdivurdering / verditakst av bolig ved å trykke her.

bottom of page