VERITAKST | Takstmann Stavanger | Byggelån | Byggelånskontroll | Forhåndstakst | Verditakst (Image by Alexander Andrews)

BYGGELÅNSKONTROLL /

VERDITAKST

VERITAKST følger opp ditt byggeprosjekt på vegne av långiver

Långiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar VERITAKST seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen. Eventuell teknisk kontroll sørger byggherren normalt for selv.

Hvordan utføres byggelånskontroll?

VERITAKST følger opp ditt byggelån ved å utføre en fysiske byggelånskontroll på byggeplassen i tråd med betalingsplanen / inngående fakturaer i fra den utførende entreprenøren. De verdier som er tilført byggeprosjektet kontrolleres opp mot de fakturabeløp entreprenøren / underleverandører krever.

Antall kontroller varierer ut ifra prosjekts størrelse - men normalt minimum 5 kontroller gjennom byggeprosjektets fremdrift. For at en byggelånskontroll skal være mest smidige for alle parter, og for å holde kostnadene nede - både med hensyn til prosjektledelse og byggelånskontroll - anbefaler VERITAKST en betalingsplan etter gitte milepæler. Byggeprosjektets fremdrift styres og faktureres da i henhold til betalingsplanen, og gir forutsigbarhet både for entreprenør, tiltakshaver, byggelånskontrollør og bank.

 

Kontrollene og milepælene kan være som følger:

  1. Første byggelånskontroll: Når grunnarbeid / grunnmur er ferdig

  2. Andre byggelånskontroll: Når huset er lukket / før isolering

  3. Tredje byggelånskontroll: Når ferdig isolert og plastret innvendig, og det meste av innvendige arbeider er ferdige

  4. Fjerde byggelånskontroll: Når det meste av arbeidene er ferdig på byggeprosjektet, og typisk rundt 85-90% av verdiene er tilført

  5. Femte byggelånskontroll: Før ferdigbefaring og overtakelse - herunder ved konvertering av byggelånet

I forkant; herunder i forbindelse med finansiering av byggeprosjekt; er det ofte aktuelt med en verditakst av huset i form av en forhåndstakst. Forhåndstaksten sier noe om verdien på bygget etter prosjektets ferdigstillelse. Flere långivere krever forhåndstakst som garanti og sikkerhet før byggelån innvilges. 

Når bygget står ferdig, ved konvertering av byggelånet, foretas det ofte en avsluttende verditakst - både for en sluttdokumentasjon opp mot banken, samt til personlig bruk for ved til eksempel innhenting av tilbud på langsiktig finansiering/refinansiering.

 

Se vår video om verdivurdering / verditakst av bolig ved å trykke her.

VERITAKST bistår deg gjennom hele byggeprosjektet.