top of page
VERITAKST | Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet

UAVHENGIG KONTROLL

AV VÅTROM OG LUFTTETTHET

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger. Dette i henhold til plan- og bygningsloven (kap. 24, og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14.

I tillegg skal det sjekkes at det foreligger dokumentasjon for tetthetsprøvning av bygning, og at måltall/lekkasjetall er innenfor forskriftskravet (TEK 17).

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) sier at:

 

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

(ref. § 13-15 i TEK17 om Våtrom og rom med vanninstallasjoner)

Selv om en uavhengig kontroll ved nybygg og søknadspliktig ombygging av våtrom er obligatorisk, og kanskje synes som en unødig kostnad for mange, så representerer kontrollen absolutt en viktig verdi for huseier - nåværende eller kommende. Konsekvensen av dårlig utført våtromsarbeid kan være store. I ytterste konsekvens får man levert et våtrom som ikke er tett (TG 3), eller et våtrom som får en nedjustert tilstandsgrad (TG 2) i en tilstandsrapport, på tross av at badet er nytt/tilnærmet nytt, f.eks. fordi fallet på baderomsgulvet er utilstrekkelig. Dette vil igjen potensielt medføre en lavere pris ved salg av bolig.

I forbindelse med en uavhengig kontroll sjekker vår kontrollør / takstmann at det foreligger tilstrekkelig prosjekteringsgrunnlag - hvorpå det som et minimum må fremgå slukets plassering i plan og høyde. Når membransystem er lagt/smørt, kommer vi inn for kontroll av sluk og membran, samt sjekker at fall er i henhold til prosjektering, og at det foreligger utløp for synliggjøring ved evt. lekkasje fra sisterne. Kontrollen dokumenteres med bilder på stedet, og eventuelle avvik, som utførende må og/eller anbefales rettet opp i før arbeidene kan fortsette, anmerkes.

Vi vil også sjekke at produktene som brukes til våtrommets tettesjikt, samt sluk, benyttes korrekt og er samsvarende.

Vi utfører, og anbefaler, også kontroll av ikke-søknadspliktige våtromsarbeid - typisk ved rehabilitering/oppussing av bad.

Les mer her

bottom of page