VERITAKST | Takstmann Stavanger | Boligsalgsrapport | Tilstandsrapport | Tilstandsgrad | Boligsalg | Boligtakst | Stavanger Øst | Storhaug | Stavanger Sentrum | Eiganes og Våland | Hundvåg | Hillevåg | Hinna | Mariero | Madla | Gausel | Forus | Sandnes | Kvernevik | Hafrsfjord | Tananger | Tasta | Randaberg | Rennesøy

TILSTANDSRAPPORT / BOLIGSALGSRAPPORT

Skal du selge bolig? Da trenger du en boligtakst. En tilstandsrapport, også kalt boligsalgsrapport, er boligens viktigste dokument før salg av bolig. VERITAKST er sertifisert både på bolig tilstand og verdi, og kan bistå deg i prosessen sammen med eiendomsmegler, eller dersom du velger å stå for boligsalget selv gjennom andre tjenester.

Tilstandsrapporten ved boligsalg utføres i henhold til Norsk Standard (NS 3434, eller NS 3600 på forespørsel), og i tråd med øvrige retningslinjer gitt av Norsk takst. Rapporten er tilpasset dagens avhendingslov, og har som overordet formål å beskrive byggets tilstand. En beskrivende og presis takstrapport er viktig for å minimere en potensiell konflikt ved en boligtransaksjon. De aktuelle områdene i boligen graderes basert på tilstandsgrad; TG 0 - TG 3; herunder ingen til kraftige symptomer. Les mer om boligsalgsrapport / tilstandsrapport på Norsk takst sine sider ved å trykke her.

VERITAKST utfører også detaljert energimerking av din bolig. Les mer om denne tjenesten her.

En tilstandsrapport kan også være aktuell i forbindelse med for eksempel refinansiering av lån, arvet bolig der man ønsker en mer detaljert rapport før deling av bo, eller at du som huseier selv ønsker å vite noe om byggets tilstand og hva som bør utføres av arbeid. Tilstandsrapporten kan videre danne grunnlag for en utvidet vedlikeholdsplan ved behov.