top of page
  • Forfatterens bildeVERITAKST

NY SAMARBEIDSPARTNER

Oppdatert: 10. feb. 2022


Ny samarbeidspartner | VERITAKST


Veritakst har inngått et samarbeid med L&V Takst som har joinet vårt kontorfellesskap i Stavanger øst. Vi styrker dermed vår byggtekniske kompetanse, og kan også tilby tjenester innen byggeoppfølging og prosjektledelse. Dette i tillegg til ordinære takstjenester på bolig, som verdi og tilstand.


I tillegg tilbyr vi nå, gjennom vår nye allianse med L&V Takst, også maskin- og industritakst. Herunder både skadetakst og verditakst av driftsløsøre, maskiner, offshoreutstyr, med mer.


Rene Adjemi, som er fagressursen på dette feltet, har lang fartstid og spesialkompetanse blant annet innen taksering av båt; alt i fra store fartøy (skip, supplybåter m.m.) til småbåter. Han er sertifisert i Norsk takst for taksering av Teknologi- og spesialområder.


Vi ser frem mot et godt samarbeid!
VERITAKST | www.veritakst.no | post@veritakst.no | Tlf. 403 23 800

bottom of page